GSM
Telefony, informacje, opinie
Informacje

 

CDMA

 

CDMA - sposób transmisji danych

Co to jest CDMA?

CDMA to skrót od Code Division Multiple Access, jest to sposób transmisji danych, w którym przekaz informacji odbywa się w pakietach. Każdy pakiet zawierający fragment pierwotnej informacji przesyłany jest osobno z nadajnika do odbiornika. W odbiorniku z odebranych pakietów składana (odtwarzana) jest pierwotna informacja. Każdy pakiet poza fragmentem przekazu zawiera informację o nadawcy i odbiorcy pakietu. Dzięki temu każdy pakiet trafia do właściwego odbiorcy.

Taki sposób transmisji pozwala dzielić jeden kanał transmisyjny pomiędzy wielu użytkowników. W niektórych odmianach CDMA pakiet danych transmitowane są na zmiennych częstotliwościach. Pozwala to lepiej wykorzystać dostępną przepustowość łącza radiowego kiedy łącze dzielone jest między dużą grupę użytkowników.

Wzrasta również odporność transmisji na zakłócenia.

W Polsce technologia CDMA stosowana jest w paśmie 450 MHz na infrastrukturze pozostałej po sieci telefonii komórkowej NMT (Centertel). Pasmo 450 MHz charakteryzujące się mniejszą pojemnością nie stwarzało możliwości budowy nowoczesnej sieci komórkowej. Dopiero zastosowania technologii CDMA pozwoliło „otworzyć” ten zakres dla nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Pokonanie bariery przepustowości pasma umożliwiło uruchomienie usług transmisji danych. Okazuje się, że połączenie CDMA z pasmem 450 MHz umożliwia świadczenie usługi dostępu do internetu w miejscach gdzie zasięg i jakość sygnału przekaźników GSM była nie wystarczająca.

Fale radiowe o częstotliwości 450 MHz lepiej radzą sobie z pokonywaniem przeszkód takich jak wzniesienia, budynki. Na zakresie 450 MHz uzyskuje się znacznie większe zasięgi radiowe w porównaniu do pasm GSM 900 MHz nie mówiąc już o pasmie 2GHz. Oznacza to, że jeden punkt nadawczy jest wstanie obsłużyć znacznie większy obszar. Możliwe jest zatem dotarcie z usługą szybkiego internetu do miejsc gdzie dotychczas nie opłacało się budować infrastruktury GSM.

Dzięki CDMA możliwe będzie zaoferowanie dostępu do szybkiego internetu na obszarach wiejskich. Jest to szansa na upowszechnieni dostępu do internetu.

 

GSM Telefony, informacje, opinie